Obecné využití aerosolů

Obecné využití aerosolů

Z chemického hlediska jsou to pevné nebo kapalné částice rozprášené v plynném prostředí, třeba kouř, mlha nebo také deodorant. Většina lidí pod pojmem aerosol chápe sprejový dávkovač, prostě sprej.

Kde se vzal aerosol?

Poprvé byl tento pojem použit pravděpodobně již koncem 18.století, ve věku osvícenství a prvního seriózního výzkumu přírody. Aerosolový sprej jako takový byl prvně patentován v Oslu v roce 1926, následoval Američan Julian Kahn v roce 1939. Tyto spreje však byly velmi primitivní a moderním nádobkám se dosud nepodobaly.
Předchůdcem moderních sprejů se stal až vynález Američanů Goddhuea a Sullivana. BYl patentován v roce 1943 a byl vytvořen za pohnutých dějinných událostí. Hlavní motivaci k návrhu a masovému rozšíření aerosolových sprejů byla totiž potřeba chránit americké vojáky v Tichomoří před nálety tropických komárů.

Typy aerosolových sprejů

Klasické plynem hnané aerosoly v současné době poněkud ustoupily v souvislosti s hrozbou ozonové díry, přesto jsou stále používány zejména v průmyslu. V kosmetice je stále častěji nahrazují manuální pumpičky a různé pěnové a gelové aplikátory. Klasický sprej tvoří kovová nádobka, aerosolový ventil, aplikátor a víčko, obsahem je potom účinná látka a stlačený hnací plyn. Ventil udržuje náplň nádobky pod tlakem ve vzduchotěsném prostředí a reguluje množství náplně, které se při aplikaci uvolní. Aplikátor nebo rozprašovač ovlivňuje velikost rozprášených kapalných nebo pevných částic, tvar aplikačního sloupce i jeho dopad na podklad.
Výběr aplikátoru je závislý na druhu náplně a použití výrobku. někdy jako aplikátor slouží i samotné víčko výrobku, pak mluvíme o tzv. spraycapu.

Použití aerosolů

Výhodou aerosolových sprejů je pohodlné a přesné dávkování bez rizika vylití nádobky. Nádobka je vzduchotěsně uzavřena, proto je zaručena dlouhodobá trvanlivost náplně a nemožnost kontaminace při jejím používání. Některé obaly jsou recyklovatelné a lze je vhodit do specializovaných kontejnerů.
Aerosoly využíváme kromě techniky hojně především v kosmetice jako laky na vlasy, deodorační spreje, pěnová tužidla, spreje a pěny na opalování apod. S touto oblastí souvisí také původní využití aerosolů jako přípravků proti hmyzu. Dále jsou aerosoly využívány ve zdravotnictví jako dezinfekce, inhalátory, anestetické přípravky apod. Přípravky pro domácnost v aerosolových nádobkách zahrnují osvěžovače vzduchu, čisticí prostředky, autokosmetiku, barvy a laky apod. V neposlední řadě jsou ve formě spreje baleny také některé potraviny, např. olej nebo šlehačka ve spreji.