Součástky z 3D tiskárny

Součástky z 3D tiskárny

Co je 3D tiskárna?

3D tiskárna je přístroj, který Vám dokáže během krátké doby vytvořit reálný plastový model na základě digitálního modelu. Na základě 3D modelu je tedy schopná vytisknout drobnou i větší součástku či chybějící díl.

Jak funguje celý proces tisku od návrhu až po finální výsledek? Procedura tisku se začíná u návrhu, který je vytvořen v počítači jako 3D model. Ten je poté pomocí 3D dat přenesen do 3D tiskárny, která si 3D model rozdělí do tenkých vrstev, které následně sestavuje vrstvu po vrstvě až do úplného 3D modelu.

Technologie 3D tisku:

3D tiskárny se liší podle využité technologie 3D tisku. Zde představuje několik z nich.

  • FDM - fusion deposition modeling, nanášení roztaveného materiálu v tenké vrstvě
  • SLA – stereolytografie, vytvrzování tekutého kompozitu laserovým paprskem
  • SLS - selective laser sintering, jde o zapékání práškového materiálu laserovým paprskem
  • LOM - laminated object manufacturing, každá vrstva je vyříznuta z plastu a plošně přilepena k vrstvě předchozí
  • DMLS - direct metal laser sintering
  • POLYJET MATRIX - tiskovými hlavami vytlačovaný fotopolymer je vytvrzován pomocí UV lampy
  • MULTI JET MODELING - termoplastický materiál - vosk - je vytlačován tiskovými hlavami
  • THERMOPLASTIC INKJET WITH MILLING - kombinace vytlačování termoplastického materiálu - vosku - s horizontálním frézováním
  • DIGITAL LIGHT PROJECTION - nejnovější technologie založená na nasvícení fotopolymeru UV projekcí modelového řezu

3D tiskárnu nemusíte hned pořizovat domu, protože jde stále o poměrně cenově nákladnou investici, ale můžete využít služby některé průmyslové 3D tiskárny. Řada podniků se zabývá dodávkami výrobků z 3D tiskárny.