Spotřeba vody je menší než před 30 lety

Spotřeba vody je menší než před 30 lety

Voda je vzácný statek, každý rok je jí méně a méně a proto je velmi diskutovaných tématem moderní doby. Dnes na hlavu spotřebováváme cca 90-100 litrů vody, zatímco  před 30 lety to bylo 300-350 litrů vody. Čím to, že se tak děje? Myslí lidé více na ekologii? 

Primárním důvodem je rostoucí cena vodného a stočného, zároveň situace, kdy situace zemědělství již není tak intenzivní jako před 30 lety a zároveň není dostatečně kvalitní. Místo menších polí s různými plodinami, které by zadržovaly vodu v půdě, pěstuje Česká republika neefetivně velké lány, které vodu nezadržují. V rámci krajiny Česká republika neumí plně využívat zdroje vody jaké takové. Čím dál více se nabízí řešení využívání nádrží na dešťovou vodu tak, aby se nemusela používat pitná voda. Nádrže na dešťovou vodu právě dešťovku přefiltrují tak, že se dá dále používat  k umývání, splachování, zalévání. A to je třeba případ velkých výrobních hal, továren, kde ze střechy stéká cenný statek do kanalizace. Z kanálů teče voda do čistíren odpadních vod, kde dochází k jejímu čištění a poté voda teče do řeky. V zahraničí ale vyčištěnou vodu vezmou zpracují jí přes další speciální technologii díky čemuž vzniká voda na úrovni pitné vody. Takovouto vodu nevypouští do řeky jako v České republice, ale směřují jí tam, kde je potřeba - do rezervovárů např. do zemědělství, nebo přímo jako pitná voda dle úrovně technologií. Takže nejen nádrže na dešťovou vodu, ale i domácí čističky odpadních vod pomáhají domácnostem zacházet s cennou dešťovou vodou a zároveń s očištěnou odpadní vodou tak, aby se zbytečně neplýtvala pitná voda.

Jen pro příklad v domácnosti nejvíce vody spotřebuje napouštění vody, sprcha nebo splachování wc - kdy na jedno spláchnutí dle nastavení splachování odteče 3-5 litrů vody. A toto se dá ošetřit právě díky šedivé - očištěné vodě z čistírny odpadních vod nebo přímo z nádrží na dešťovou vodu.

Co myslíte, nemá cenu začít řešit ekologická  řešení, která jsou úsporná nejen ke zdrojům přírody, ale i zároveň k vaší peněžence?